No. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Yapılması Gereken
1 Veri sahibinin Şirketimize gelerek
şahsen başvuru yapması ile (veri
sahibinin kimliğini tevsik edici
belgeleri yanına bulundurması
zorunludur)
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 37 Altunizade, İstanbul
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.
2 Noter yoluyla tebligat Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 37 Altunizade, İstanbul
Tebligat zarfının üzerine
“Kişisel Verilerin Korunması
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
3 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nda tanımlı “Güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
yoluyla
cocacola@hs02.kep.tr E-posta’nın konusu “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Bilgi Talebi” olmalıdır.
4 E-posta yöntemiyle kvkk@coca-cola.com E-posta’nın konusu “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Bilgi Talebi” olmalıdır.