Coca-cola.com.tr
Kullanım Koşulları

1.Bu Siteyi kullanarak Bu Koşulları Kabul Etmiş Olursunuz
www.coca-cola.com.tr web sitesine erişiminiz ve bu siteyi kullanımınız söz konusu sitede sunulan içerik, Hizmetler ve Yazılımlar (hepsi birden “Site”) dahil, aşağıdaki Kullanım Koşullarına ve yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere tabidir. Sınırlama veya değerlendirme olmaksızın, bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyor veya onaylamıyorsanız, lütfen Siteden çıkın.

2. İçeriğin Mülkiyeti
Sitenin ve bütün metin ve resimler ("İçerik") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün içeriğinin mülkiyeti, The Coca-Cola Company, yan kuruluşları, sponsorlar veya bağlı şirketleri (tümü birlikte "Bağlı Kuruluşlar") ve aksi belirtilmediği takdirde bütün hakları saklı olan diğerlerine aittir. Bir marka, logo veya hizmet markası olan tüm İçerik, aynı zamanda The Coca-Cola Company veya diğerlerinin kayıtlı ve kayıtlı olmayan ticari markalarıdır. İçeriğin sahibinden yazılı onay almadan, İçeriğin, Kullanım Koşullarında belirlenenin dışında kullanımı kesinlikle yasaktır. Ayrıca, The Coca-Cola Company'nin, adli takip sürecine başvurmak da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını sonuna kadar kullanacağını unutmayın.

3. Siteyi Kullanımınız
The Coca-Cola Company Siteyi aşağıdaki şekillerde kullanmanıza izin verir:

• Bu Site The Coca-Cola Company'nin, kayıtlı kullanıcıların oluşturdukları içerikleri bu Sitede veya The Coca-Cola Company tarafından işletilen diğer web sitelerinde görüntülemeleri için ("Gönderi") davet ettiği çeşitli yarışma veya müsabakaları ("Yarışmalar") bünyesinde barındırır. Her Gönderi, ilgili Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarına uygun olmak zorundadır; 
• Bütün Gönderiler, mülkiyeti The Coca-Cola Company'ye ait olan İçerik kapsamına dahil olurlar.

* Bu Siteden indirebileceğiniz tek İçerik, bir Gönderi içindeki İçerik veya ekran koruyucular gibi açıkça indirilebileceği belirtilen başka içerik öğeleridir. Açıkça indirilebileceği belirtilen İçeriği ve bir Gönderi içindeki İçeriği ticari olmayan, kişisel kullanım için, ve İçerikte bulunan tüm telif hakkı ve mülkiyet haklarını da muhafaza etmek kaydıyla indirebilirsiniz. Bir Gönderide yer alan İçeriği, bir Yarışmada kendi giriş bilgilerinizi oluşturmak amacıyla da indirebilirsiniz;
• Bu Site'yi kullanırken, yürürlükteki tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak zorundasınız;
The Coca-Cola Company'nin yazılı onayı olmadan, İçeriği dağıtamaz, değiştiremez, kopyalayamaz (yukarıda anlatılanın dışında), iletemez, görüntüleyemez, yeniden kullanamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisansını veremez, içerik türetemez, transfer edemez, satamaz veya başka bir şekilde kullanamazsınız;
• bu Siteyi, hak ihlaline yok açacak, tehdit edici, sahte, yanıltıcı, suiistimal edici, taciz edici, iftira edici, lekeleyici, bayağı, müstehcen, utanç verici, kışkırtıcı, pornografik veya kutsal değerlere saygısızlık içeren herhangi bir malzemeyi veya adli suç teşkil edebilecek herhangi bir eylemi oluşturan veya teşvik eden, hukuki sorumluluk doğuran veya yasalara bir şekilde aykırı olan malzemeyi yayınlamak veya iletmek amacıyla kullanmanız yasaktır - The Coca-Cola Company, bu tür bilgi veya malzemeyi yayınlayan veya ileten kişilerin kimliklerini açıklama konusunda, kendisine ulaşan bütün talep veya yönlendirmelerde, bütün yasal kurumlarla veya mahkemeler tam uyum içinde çalışacaktır; 
• bu Site'yi, Site yöneticisi veya The Coca-Cola Company'nin veya Bağlı Kuruluşları'nın temsilcileri dahil olmak üzere, hiçbir kimsenin veya kurumun yerine geçmiş gibi gösterip kullanmazsınız veya Site ile ilişkili olarak bağlı kuruluşunuzu ya da herhangi bir kişi veya kurumu hatalı bir şekilde bildiremez veya başka bir şekilde yanlış temsil edemezsiniz; veya yaptığınız herhangi bir bildirimi onayladığımızı belirtemez ya da ima edemezsiniz; 

• bu Siteyi, ticari taleplerinizi duyurmak veya uygulamak amacıyla kullanamazsınız veya Sitenin veya herhangi bir bölümünün kullanımını ya da erişimini başka bir şekilde ticari amaçlarla suiistimal edemezsiniz.
• Siteyi herhangi bir virüs, parazit, Truva atı, paskalya yumurtası, zaman bombası, casus yazılım veya zararı ve yayılan herhangi bir diğer bilgisayar kodu, dosyası veya programı göndermek ya da herhangi bir donanım, yazılım veya aracın işletimini ele geçirmek veya kullanımını izlemek üzere kullanamazsınız;

• Siteyi diğer kişilerin yasal haklarını ihlal etmek veya Sitenin diğer kullanıcılarının kişisel kimlik bilgilerini toplamak saklamak için kullanamazsınız;

• Başkalarının Siteyi kullanımını kısıtlayamaz ve engel olamazsınız ve Sitenin veya Siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez veya bozamazsınız ya da bu ağların gereksinimleri, yordamları ya da düzenlemelerini ihlal edemezsiniz;

• Sitenin herhangi bir bölümünü değiştiremez, uyarlayamaz, çeviremez, ters mühendislik işlemi uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez veya derlemesini çözemezsiniz.

4. Yazılım, Hizmetler, Yarışma Gönderileri ve Kullanıcı İçeriği.
The Coca-Cola Company, zaman zaman, sitenin kullanıcılarına, Yarışmalar ve bilgi veya malzemeleri görüntüleyebilmenize veya duyurmanıza olanak veren etkileşimli hizmetler (bu türden içerik ve hizmetlerin tümü birden "Hizmetler") gibi özel içerik öğelerine erişim hakkı tanıyabilir ve Site tarafından sunulan müziği çalmak, diğer site kullanıcılarıyla etkileşime girmek veya içerik oluşturmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilecek belirli yazılım araçları (yukarıdaki yazılımlar ve araçların tümü birden "Yazılım") sağlayabilir.

Hizmetler ve Yazılım, Site yoluyla kullanıma sunulan bilgi ve malzemeler, Sitenin kullanılabilmesini sağlamak için kullanılan tüm yazılımlar The Coca-Cola Company'ye, lisansörlerine ve tedarikçilerine ait olup telif hakkı, ticari marka ve/veya başka mülkiyet hakları ve yasalarıyla korunmaktadır. Bu Sözleşmeye uymanız ve The Coca-Cola Company tarafından size Siteye erişim ve Siteyi kullanım izninin verilmiş olması kaydıyla, size erişim ve indirme hakkı tanıdığımız Sitedeki İçeriğin ve Yazılımın bir (1) kopyasını, yalnızca kişisel kullanım, ticari olmayan ev kullanımı amacıyla, tüm telif hakkı ve mülkiyet uyarılarını olduğu gibi muhafaza etmek kaydıyla, bir tek bilgisayara indirebilir veya bir tek bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. The Coca-Cola Company tarafından başka şekilde, önceden açıkça izin verilmedikçeHizmetleri veya Yazılımı, Sitenin tamamını veya Site yoluyla sunulan malzemeleri çoğaltmamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, finansal kiralama yoluyla vermemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, uyarlamamayı, çevirmemeyi, türev çalışmalarını oluşturmamayı (tamamını veya kısmen), üzerinde ters mühendislik, derlemeyi çözme veya kaynak koda dönüştürme işlemleri yapmamayı kabul edersiniz. Belirli Yazılımlar, söz konusu Yazılımları kullanabilmek için kabul etmeniz zorunlu olan ek bir son kullanıcı lisans sözleşmesine veya "EULA"ya tabi olabilir.

Sitenin etkileşimli hizmetlerinde görüntülemeyi veya duyurmayı seçtiğiniz Gönderiler dışındaki bilgiler veya malzemelerle ilgili olarak (“Kullanıcı İçeriği”), The Coca-Cola Company'ye ve Bağlı Kuruluşlarına, aşağıda belirtilenleri yapmak üzere uluslararası, münhasır olmayan, devredilebilir, telif hakkı ücretine tabi olmayan, kalıcı, geri alınmaz ve size bir ödemeye konu olmayan bir hak tanımış ve lisans vermiş olursunuz: (a) söz konusu Kullanıcı İçeriğini (ilgili Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan sesiniz ve benzeri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), The Coca-Cola Company'nin ve Bağlı Kuruluşlarının ticari amaçları doğrultusunda, günümüzde bilinen veya gelecekte geliştirilecek olan herhangi bir ortamda kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama (düzenleme, değiştirme, çevirme ve yeniden biçimlendirme de dahil), türev oluşturma, iletme, kamuya açık olarak veya başka yollarla görüntüleme ve gerçekleştirme ve (b) yukarıdaki hakların birden çok kademe üzerinden, yasaların izin verdiği azami ölçekte alt lisansını verme. Yukarıdaki lisanslar bu Sözleşmenin hangi sebeple olursa olsun feshi sonrasında da geçerli olmayı sürdürür. Kullanıcı İçeriğinin her bir öğesi için, bu bölümde verilen lisansları vermek için gerekli tüm haklara (Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan müzik bestelerine ve/veya ses kayıtlarına ilişkin haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sahip olduğunuzu ve söz konusu Kullanıcı İçeriğinin (var olduğu haliyle), ve içeriği Siteyi kullanarak sağlamanızın veya oluşturmanızın yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve mevzuata uygun olup herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkını, ticari marka, ticari sır, gizlilik veya başka fikri mülkiyet hakkını ya da başka haklarını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, Kullanıcı İçeriğinin her bir öğesine ilişkin, herhangi bir yasal varsayım altında yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca sahip olabileceğiniz, yazarlıkla veya malzemelerin tamlığıyla ilgili her türlü "moral haktan" geri alınamaz bir şekilde vazgeçersiniz.

Gönderilerle ve Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak, (a) The Coca-Cola Company'nin her Gönderiyi ve tüm Kullanıcı İçeriğini Sitede yayınlanmadan veya Siteyle bağlantılı bir biçimde başka bir yolla depolanmasından önce değerlendirme hakkının saklı olduğunu (ancak buna mecbur olmadığını) ve (b) kendi takdirine bağlı olarak aşağıdakilerden birini veya tümünü yapabileceğini kabul edip onaylarsınız: (i) Gönderileri ve Kullanıcı İçeriğini izleme; (ii) Gönderiyi veya Kullanıcı İçeriğini değiştirme, silme veya yayınlanmasını reddetme ya da yayınlanmasına veya depolanmasına izin verme; (iii) site üzerinden gerçekleştirdiğiniz iletişimlerinizi izleme ve/veya filtreleme (küfürlü veya zararlı ya da saldırgan olduğu düşünülen sözcükleri bloke etme veya başka sözcüklerle değiştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve/veya (iv) Sitenin işletilmesi; The Coca-Cola Company'nin, Bağlı Kuruluşlarının ve ilgili sponsorlarının, çalışanlarının, yetkililerinin, müdürlerinin, hissedarlarının, aracılarının, temsilcilerinin ve bağlantılarının, Site kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin korunması; yasal yükümlülüklerin ve devletin taleplerinin gereğini yapmak; bu Kullanım Koşullarının uygulanmasını sağlamak amacıyla ve başka herhangi bir sebep veya amaçla Gönderileri, Kullanıcı İçeriğini veya Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimleri ve bunların iletildiği koşulları açıklama. Ayrıca, The Coca-Cola Company'nin, Gönderi, Kullanıcı İçeriği veya Sitenin başka bir kısmı ile, gönüllü olarak kamuya açıklanmış bilgilerin üçüncü taraflarca kullanımı veya suiistimali üzerinde bir denetimi olmadığı gibi, The Coca-Cola Company ve Bağlı Kuruluşları söz konusu bu eylemlerin neticesinde oluşacak zararlardan da sorumlu değillerdir.

Diğer Site ziyaretçilerinin Hizmetlerde, doğru olmayan, yanıltıcı, aldatıcı veya saldırgan mesajlar yayınlayabileceğini veya beyanlarda bulunabileceğini lütfen unutmayın. The Coca-Cola Company ve Bağlı Kuruluşları Hizmetlerdeki üçüncü taraflara ait görüşleri, tavsiyeleri, bilgileri veya beyanları desteklememekte veya bunların sorumluluğunu üstlenmemektedir. Bir sınırlama olmaksızın, The Coca-Cola Company ve Bağlı Kuruluşları Hizmetler yoluyla kullanıma sunulan bilgiler veya malzemelerden (yayınlardaki ya da mesajlara veya profillere yerleştirilmiş bağlantılardaki ya da görüntülerdeki hatalarveya atlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu değildir. Hiçbir koşulda The Coca-Cola Company, Bağlı Kuruluşları ya da bunların çalışanları, yetkilileri, müdürleri, hissedarları, aracıları, temsilcileri veya bağlantıları, söz konusu bilgilere veya malzemelere güvenmenizden kaynaklanan kayıp veya zararlardan sorumlu değildir. Hizmetlerde ifade edilen görüşler yalnızca söz konusu görüşleri gönderen kişilerin görüşleri olup The Coca-Cola Company veya herhangi bir Bağlı Kuruluşunun görüşlerini yansıtamaz.

BİR GÖNDERİDE VEYA KULLANıCı IÇERIğINDE KİŞİSEL KİMLİK BİLGİLERİNİZİ VEYA DİĞER VERİLERİNİZİ KAMUYA AÇIKLAMAYI SEÇERSENİZ, BU TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

5.Kayıt; Kullanıcı Adları ve Parolalar
Sitenin belirli alanlarına erişebilmek için The Coca-Cola Company'ye kayıt yapmanız gerekebilir. Söz konusu kayıt işlemine göre bir başkası tarafından kullanılan, başka bir kişinin yerine geçmiş gibi algılanacak, başka bir kişiye ait, başka bir kişinin fikri mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal eden veya kendi seçimimize bağlı olarak herhangi bir nedenle reddettiğimiz bir kullanıcı adını (veya e-posta adresini) kullanamazsınız ve bunu size vermeyi reddedebiliriz. Siteye erişim için kullandığınız herhangi bir şifrenin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır ve şifre veya kullanıcı adınızı veya Site erişimi kullanımınızı herhangi bir üçüncü şahısa aktarmamayı, ödünç vermemeyi veya diğer bir şekilde vermemeyi kabul edersiniz. Site ile sizin şifre ve kullanıcı adınızla bağlantılı olarak gerçekleştirilen tüm etkileşimlerden tamamen sorumlusunuz. Şifre veya kullanıcı adınızın ya da hesabınızla ilişkili herhangi bir güvenlik ihlalini The Coca-Cola Company'ye anında bildirmeyi ve her oturum sonunda Site hesabınızı (varsa) "kapatmayı" hesabınızdan çıkmayı kabul edersiniz. Yukarıda bahsi geçen zorunlulukları yerine getirmemenizden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamayız.

6. Gizlilik
Elektronik posta ile veya başka bir şekilde Siteye aktardığınız bütün kişisel veriler (örneğin, adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz), The Coca-Cola Company tarafından duyurulan Site Gizlilik İlkesine uygun olarak kullanılacaktır. Siteye aktardığınız, sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz veya benzeri tüm haberleşme veya malzemeler, gizli veya mülki hak oluşturacak malzeme şeklinde yorumlanmayacaktır. E-posta veya diğer iletimler şifrelenmez ya da diğer bir şekilde güvenlik altına alınmaz. Sitenin kullanımı ile bağlantılı olarak sunmuş olduğunuz bütün bilgilerin, doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu ve olacağını ve bu bilgileri düzenli aralıklarla kontrol edip güncelleştireceğinizi beyan ve garanti etmiş olursunuz. Sunduğunuz bilgilerin hatalı, eksik, kullanılamaz veya yanlış olması durumunda, Siteyi kullanma hakkınızı feshedeceğimizi kabul etmiş sayılırsınız.

7. Garantilerin Geçersizliği
SİTE VE TÜM YAZILIMLAR, HİZMETLER, SİTE YOLUYLA KULLANIMA SUNULAN İÇERİK VE KULLANICI İÇERİĞİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE SİZE SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA HAK İHLALİ BULUNMADIĞI ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEDEN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. Bazı hukuk sistemlerinin, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğini, bu nedenle yukarıda sıralanan retlerin sizin için geçerli olmayabileceğine dikkat edin. The Coca-Cola Company, yukarıdakileri sınırlamaksızın, Siteyi, Yazılımları, İçeriği veya Kullanıcı İçeriğini kullanımınızın üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıdakilerin doğru, eksiksiz veya güncel olacağını garanti veya beyan etmemektedir. Ayrıca, Site'de yapılabilecek tüm yayımlar, gönderiler ve benzeri duyurularla ilgili olarak The Coca-Cola Company, Site'deki bölümlerin herhangi birinde, patent hakkını ihlal edecek, tehdit edici, sahte, yanıltıcı, suistimal edici, taciz edici, iftira edici, lekeleyici, bayağı, müstehcen, utanç verici, kışkırtıcı, pornografik veya kutsal değerlere saygısızlık içeren herhangi bir malzemeyi veya adli suç teşkil edebilecek herhangi bir eylemi oluşturan veya teşvik eden, hukuki sorumluluk doğuran veya yasalara bir şekilde aykırı olan materyalin yayımlanması durumunda herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyecektir.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması
SİTEYİ VEYA YAZILIMLARI, HİZMETLERİ YA DA MALZEMELERİ KULLANIMINIZLA İLİŞKİLİ TÜM RİSKLER TARAFINIZCA GÖZE ALINIR. THE COCA-COLA COMPANY, BAĞLI KURULUŞLARI VE SİTENİN OLUŞTURULMASI, ÜRETİMİ VEYA SUNULMASIYLA İLE İLİŞKİLİ BAŞKA BİR TARAF YA DA BUNLARıN MÜDÜRLERI, YETKILILERI, ÇALışANLARı, ARACıLARı, HISSEDARLARı, LISANSÖRLERI VE TEMSILCILERI, BU SİTENİN, HİZMETLERİN, YAZILIMIN, İÇERİĞİN VEYA KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA BİR ŞEKİLDE KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ, KAR, KULLANIM, VERİ KAYBI, MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN KAYBI, SİTENİN, HİZMETLERİN, YAZILIMIN, İÇERİĞİN VEYA KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK VERDİĞİNİZ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİN ZARAR GÖRMESİ, BU TÜRDEN BİLGİLERE ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA YETKİSİZ BİR BİÇİMDE MÜDAHALE EDİLMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE (BU TÜRDEN ZARAR VEYA KAYIPLAR ÖNCEDEN BİLDİRİLSE BİLE), SÖZLEŞMEYİ, HAKSIZ FİİLİ, MUTLAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA BAŞKA DURUMLARI TEMEL ALAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK OLUŞTURAN ZARARLARDAN VEYA BAŞKA ZARARLARDAN, BUNLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU TUTULAMAZLAR. ÖZEL OLARAK VE KISITLAMAYA TABİ OLMADAN, THE COCA-COLA COMPANY VEYA HERHANGİ BİR BAĞLI KURULUŞU, SİTENİN, HİZMETLERİN VEYA YAZILIMLARIN TARAFINIZDAN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NETİCESİNDE DOĞAN VEYA THE COCA-COLA COMPANY VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN SİTEDE YAYINLANAN İÇERİK VEYA KULLANICI İÇERİĞİ SONUCUNDA MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. SİTE İLE İLGİLİ OLARAK YAŞADIĞINIZ HOŞNUTSUZLUĞUN TEK ÇÖZÜMÜ, SİTEYİ KULLANMAYI BIRAKMANIZDIR. Bazı hukuk sistemlerinin, belirli zararların hariç tutulmasına izin vermediğini, bu nedenle de yukarıda sıralanan kapsam dışı durumların sizin için geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın.

9. Üçüncü Şahıs Sitelerine Bağlantılar
Bu site, The Coca-Cola Company tarafından işletilmeyen veya mülkiyeti Coca-Cola Company'ye ait olmayan diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, yalnızca sizin yararlanmanız için sağlanmıştır. The Coca-Cola Company, bu tür sitelerin içeriklerinden veya gizlilik ilkelerinden veya güvenliğinden sorumlu değildir ve bunlar üzerinde herhangi bir denetimi yoktur. Yukarıda anlatılanları sınırlandırmadan, The Coca-Cola Company, söz konusu sitelerde aşağıdaki durumların geçerli olması halinde, herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğin özel olarak bildirir:

• herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkının çiğnenmesi;
• Doğru olmayan, eksik veya aldatıcı bilgi içermesi;
• Belirli bir amaç için satılabilir veya uygun olmaması;
• Yeterli güvenlik sağlayamaması;
• Virüs veya tahrip edici nitelikte diğer birimleri içermesi; veya
• Suçlayıcı veya iftira edici nitelikte içeriği olması.

The Coca-Cola Company, bu sitelerdeki mevcut içeriği veya ürünleri ya da hizmetleri desteklemez. Bu tür sitelere bağlantı gerçekleştirdiğinizde, bu sizin sorumluluğunuzda ve The Coca-Cola Company'nin izni dışında olacaktır.

10. İhracat Denetimi
Bu Sitedeki yazılım ve diğer malzemeler, Birleşik Devletler İhracat Denetimine tabi olabilir. Birleşik Devletler İhracat Denetimi yasaları, belirli teknik verilerin ve yazılımların belirli bölgelere ihracatını yasaklamıştır. Bu Siteden aşağıdaki bölgelere veya kişilere yazılım indirilmesi veya ihraç edilmesi yasaktır:

• Küba veya bir Küba vatandaşı, Kuzey Kore, İran, Sudan, Suriye veya ABD'nin mal ambargosu uyguladığı başka bir ülkeye ya da

* ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Kişisel Listesinde yer alan herhangi bir kişiye. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Kara Listesinde yer alan adreslere.

The Coca-Cola Company, bu siteden, Birleşik Devletler İhracat Yasaları ile yasaklanmış herhangi bir yasal yetki alanına veya bu türden listelerde adı geçen herhangi bir kişiye yapılacak yazılım veya teknik veri indirme işlemine veya ihracata izin vermemektedir. Herhangi bir Yazılımı indirerek veya kullanarak, bu türden ülkelerden birin bulunmadığınızı, bu türden ülkelerin kontrolünde, uyruğunda olmadığınızı, bu türden ülkelerden birinde ikamet etmediğinizi veya söz konusu listelerde yer almadığınızı beyan ve garanti etmiş olursunuz

11. Geleceğe Yönelik Bildirimlerle İlgili Uyarılar
bu Site, ABD federal güvenlik yasaları ile tanımlanmış "geleceğe yönelik ifadeler" oluşturan beyanları, tahminleri veya projeksiyonları içerebilir. Genel olarak "inanıyoruz", "umuyoruz", "tasarlıyoruz", "tahmin ediyoruz", "planlıyoruz", "niyet ediyoruz", "yapacağız" ve buna benzeyen ifadeler, doğası itibariyle geçmişe dair olmayan geleceğe yönelik ifadeleri göstermektedir. Geleceğe yönelik ifadeler, gerçek durumların, The Coca-Cola Company'nin geçmiş deneyimleriyle ve mevcut beklenti ve projeksiyonlarımızla maddi farklılık göstermesine neden olabilecek belirli bazı risklere ve belirsizliklere tabidir. Bu riskler, genişleme planlarının, hisse yeniden alım programları ve genel işletme faaliyetlerinin finansman becerileri; rakiplerin eylemleri ve tüketici eğilimlerindeki değişiklik dahil olmak üzere alkolsüz içecek pazarındaki değişiklikler; yasal ve düzenleyici yönetmelik değişiklikleri; ham madde fiyatlarındaki ve bulunabilirliğindeki sapmalar; faiz oranları ve kur dalgalanmaları; ekonomik ve politik durumlardaki değişiklikler; büyüyen ve ortaya çıkan pazarlara girme becerileri; reklam ve pazarlama programlarımızın verimliliği; hukuki ihtilaf belirsizlikleri; kötü hava koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ABD Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu ("SEC") kayıtlarından erişilebilen Form 10-K Yıllık Raporumuz dahil, SEC'deki Şirket dosyalarımızda belirtilen diğer riskleri içermektedir. Yalnızca söylendiği tarih itibariyle bir anlam taşıyan geleceğe yönelik ifadelere çok fazla güvenmemelisiniz. The Coca-Cola Company, geleceğe yönelik ifadelerini kamu nezdinde güncelleştirmek veya gözden geçirmekle yükümlü değildir.

12. Tazminat
(a) Sitenin, Hizmetlerin veya Yazılımın tarafınızdan kullanılması veya bunlarla bağlantılı olan faaliyetler; (b) şahsınız veya hesabınız aracılığıyla bu Kullanım Koşullarının ihlal edilmesi; veya (c) Site, Hizmetler veya Yazılım aracılığıyla erişilebilir kıldığınız veya oluşturduğunuz Gönderilerin veya Kullanıcı İçeriğinin, telif hakkı, ticari marka, ticari sır, gizlilik veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya üçüncü şahısların sair haklarını ihlâl ettiğine dair yapılan iddialar neticesinde meydana gelen bütün talep, zarar, masraf ve harcamalar karşısında, The Coca-Cola Company ve Bağlı Kuruluşlarını ve Sitenin oluşturulması, hazırlanması veya temsil edilmesi ile ilgili olan üçüncü şahısları ve ilgili yöneticilerini, idarecilerini, çalışanlarını, aracılarını, hissedarlarını, lisansörlerini ve temsilcilerini savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve sorumlu tutmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

13. Fesih
The Coca-Cola Company'nin, Kullanım Koşullarının maddelerine veya ruhuna uygun olarak hareket etmediğinize veya bunları ihlal ettiğinize inanması dahil ancak bununla sınırlı olmamak koşuluyla, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenden dolayı, Siteye ve Hizmetlere erişiminizi veya Siteyi ve Hizmetleri kullanmanızı tamamen kendi takdirine göre feshedebileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Böyle bir fesih durumunda, Siteyi ve Hizmetleri kullanım hakkınız derhal durdurulacaktır. Siteye erişiminizin veya Siteyi kullanmanızın yasaklanmasının, herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleşebileceğini ve The Coca-Cola Company'nin, hesabınızı devreden çıkarabileceğini veya hesabınızı, şifrenizi, hesabınızla ilgili bütün bilgi ve dosyaları silebileceğini ve/veya bu bilgi ve dosyalara gelecekteki erişiminizi yasaklayabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. The Coca-Cola Company ve Bağlı Kuruluşlarının, Siteye veya bu bilgi ve dosyalara erişiminizin feshedilmesiyle ilgili olarak size veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmayacağı gibi, feshedilme sonrasında bu bilgi ve dosyaların sizin erişiminize açılması yönünde de herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını kabul etmiş sayılırsınız.

14. Koşulların Değiştirilmesi
The Coca-Cola Company, herhangi bir uyarı vermeden, belirli zamanlarda, bu sayfayı güncelleştirerek Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler sizi bağlayacağı için, güncel Kullanım Koşullarını gözden geçirmek adına, düzenli aralıklarda bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir. Bu belgenin üstünde yer alan "SON GÜNCELLEŞTİRME" uyarısına bakarak, bu Sözleşme'nin en son ne zaman değiştirildiğini öğrenebilirsiniz.

Site yoluyla kullanıma sunulan, yukarıdaki "SON GÜNCELLEŞTİRME" tarihi itibariyle kullanıma sunulmamış tüm içerik öğeleri ve hizmetler Site yoluyla ilk olarak kullanıma sunulduklarında otomatik olarak Hizmetlerin parçası addedilir. Site yoluyla kullanıma sunulan, yukarıdaki "SON GÜNCELLEŞTİRME" tarihi itibariyle kullanıma sunulmamış tüm yazılımlar veya araçlar, bu Sözleşme kapsamında, Site yoluyla ilk olarak kullanıma sunuldukları zaman otomatik olarak Yazılım addedilir.

Sitedeki Hizmetleri veya Yazılımı kullandığınızda; kuralları, şartları ve koşulları, bu türden Hizmetler veya Yazılım için geçerli olan ve bu Kullanım Koşullarında atıfta bulunulan yayınlanmış ek yönergelere, kurallara, hükümlere ve koşullara da tabi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

15. Sitenin Değiştirilmesi
Herhangi bir anda ve zaman zaman, geçici veya kalıcı olarak, bütününde veya bir kısmında geçerli olmak üzere; bildirimde bulunarak veya bulunmadan Siteyi, Hizmetleri veya Yazılımı değiştirme veya kapatma; Sitenin erişilebilirliğini bizim seçimimiz olan bir kişiyle, coğrafi bölgeyle veya kanuni yetki alanıyla sınırlandırma; Sitenin kullanımı ile bağlantılı olarak ücret talep etme; Site ile bağlantılı olarak belirlenmiş ücretleri değiştirme ve/veya kaldırma; ve/veya Sitenin bazı veya tüm kullanıcılarına fırsat sunma hakkımız saklıdır. Biz veya BağlıKuruluşumuzun, Sitenin veya Site aracılığıyla sunulan Hizmetin, Yazılımın, içeriğin, Gönderinin, özelliğin veya ürünün, tümünde veya bir kısmında yapılan bir değişiklik, düzenleme veya ortadan kaldırma ile ilgili olarak, size veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu değişikliklerden sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

16. Yasalar ve Hukuk Sistemi

Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada vatandaşıysanız:


Bu Kullanım Koşulları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması, yasal hükümlerinin seçimlerine bağlı olmaksızın ABD, Georgia Eyaleti'nin yasalarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları ve/veya Site ile ilgili olan veya bunları ilgilendiren durumlar neticesinde ortaya çıkan bütün ihtilaflarda veya bu Kullanım Koşulları ve/veya Sitenin ihtilaflarının asıl nedeni olduğu durumlarda, münhasıran ABD, Georgia Fulton County'de bulunan mahkemeler yetkili olacaktır ve bu mahkemelere karşı, yetkisizlik, yargı yetkisi veya uygunsuzluk itirazlarından feragat etmiş sayılacaksınız.


Bir Avrupa ülkesi vatandaşıysanız:


Bu Kullanım Koşulları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması, yaşadığınız ülkenin yasalarına tabidir. Bu Siteyi kullanarak herhangi bir ihtilaf olması durumunda söz konusu ülkenin münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz..


Rusya veya Ukrayna vatandaşıysanız:


Bu Kullanım Koşulları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması, yasal hükümlerinin seçimlerine bağlı olmaksızın ABD, Georgia Eyaleti'nin yasalarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları ve/veya Site ile ilgili olan veya bunları ilgilendiren durumlar neticesinde ortaya çıkan bütün ihtilaflarda veya bu Kullanım Koşulları ve/veya Sitenin ihtilaflarının asıl nedeni olduğu durumlarda, münhasıran ABD, Georgia Fulton County'de bulunan mahkemeler yetkili olacaktır ve bu mahkemelere karşı, yetkisizlik, yargı yetkisi veya uygunsuzluk itirazlarından feragat etmiş sayılacaksınız.


Afrika'daki veya Orta Doğu'daki bir ülkenin vatandaşıysanız:


Bu Kullanım Koşulları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması, Güney Afrika Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu Siteyi kullanarak, herhangi bir ihtilaf durumunda, Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nin (Witwatersrand Yerel Mahkemesi veya halefi) münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz.


Hindistan vatandaşıysanız:


Bu Kullanım Şartları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması Hindistan yasalarına tabidir. Bu Siteyi kullanarak, herhangi bir ihtilaf durumunda, Hindistan mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz.


Asya'da Hindistan dışında bir ülkenin vatandaşıysanız:


Bu Kullanım Koşulları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması, Avustralya yasalarına tabidir. Bu Siteyi kullanarak, herhangi bir ihtilaf durumunda, Avustralya mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz.


Güney Amerika'daki bir ülkenin vatandaşıysanız:


Bu Kullanım Şartları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması Meksika yasalarına tabidir. Bu Siteyi kullanarak, herhangi bir ihtilaf durumunda, Meksika mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz.
Başka bir ülkenin vatandaşıysanız bu Kullanım Koşulları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması bu Bölümün ilk paragrafına tabidir.

17. Hükümleri Ayrı Ayrı Ele Alınması
Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin yasalara aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz olduğu görülürse, söz konusu madde, bu Kullanım Koşullarından ayrı olarak kabul edilecek ve geri kalan maddelerin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemeyecektir.

18. Müsabaka, Piyango, Yarışma, Çekiliş, Anket ve Benzeri Promosyonların Kuralları.
Bu Sitede erişime sunulan tüm müsabaka, piyango, yarışma, çekiliş, anket ve benzeri promosyonlar, bu Kullanım Koşullarından ayrı olarak belirlenmiş kurallara tabi olacaktır. Herhangi bir kampanya, yarışma, piyango, anket ve benzeri promosyonlara katılmanız, burada belirtilmiş olan şart ve koşullardan farklı olabilecek söz konusu bu kurallara tabi olduğunuz anlamına gelecektir. The Coca-Cola Company, her bir etkinlikten özel olarak verilmiş olan bağlantılarla erişebileceğiniz kuralları okumanızı ve söz konusu etkinliklerle bağlantılı olarak göndermiş olduğunuz bilgilerin tabi olduğu Gizlilik İlkesini, bu Kullanım Koşullarına ek olarak gözden geçirmenizi şiddetle önermektedir.

19. Filtreleme
Değiştirildiği haliyle 47 U.S.C. Bölüm 230(d) maddesine göre, piyasadan satın alabileceğiniz içerik denetim korumalarının (bilgisayar donanımı, yazılımı veya filtreleme hizmetleri), reşit olmayanlar için sakıncalı olabilecek malzemelere erişimi sınırlandırmada size yardımcı olabileceği konusunda sizi bilgilendiriyoruz. Bu tür korumaların sağlayıcılarını tanımlayan bilgiler aşağıdaki web sitesinde bulunabilir: 
http://www.staysafe.org/.

20. Telif Hakkı İhlali Hak Talepleri.
1988 yılı Dijital Milenyum Telif Hakları Yasası ("DMCA"), Internet üzerindeki malzemenin, ABD telif hakkı yasasıyla sahip olduğu hakları ihlal ettiğini düşünen telif hakkı sahipleri için bir başvuru imkanı sunmaktadır. Site içindeki malzemenin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, siz (veya temsilciniz), The Coca-Cola Company'ye bir tebligat göndererek söz konusu malzemenin The Coca-Cola Company tarafından kaldırılmasını veya erişiminin engellenmesini talep edebilirsiniz. Herhangi birinin size karşı hatalı bir telif hakkı ihlal tebligatı gönderdiğini düşünüyorsanız, DMCA, The Coca-Cola Company'ye, karşıt bir tebligat göndermenize imkan tanımaktadır. Tebligatlar ve karşıt tebligatlar, DMCA tarafından belirlenen yasal gereksinimleri karşılamak zorundadır. Ayrıntılar için bkz.http://www.copyright.gov/. Tebligatlar ve karşıt tebligatlar aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Bernadette Drankoski

Pazarlama Konseyi

The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza

Atlanta, Georgia 30313

Telefon: 404 676 2121

Faks: 404 515 5997

E-posta: bdrankoski@na.ko.com

Ayrıntılar için bkz. http://www.copyright.gov/onlinesp/.

Bir tebligat veya karşıt tebligat vermeden önce, yasal danışmanınıza başvurmanızı öneririz. DMCA'ya yapılan hatalı taleplerin yaptırımları olduğunu unutmayınız.

21. Bilgiler veya Şikayetler.
California Medeni Kanunu Bölüm 1789.3'e göre, California'daki kullanıcılara aşağıdaki tüketici hakları bildiriminin yapılması gerekir: Site ile ilgili bir soru veya şikayetiniz varsa, lütfen Coca-Cola.Support@na.ko.com adresine bir e-posta gönderin. Bizimle The Coca-Cola Company, Website Customer Care, PO Box 1734, Atlanta, Georgia USA 30301 adresine yazarak veya 1 800-438-2653 numaralı telefonu arayarak da bağlantı kurabilirsiniz. California'da yaşayanlar 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 adresinden veya (916) 445-1254 ya da (800) 952-5210 numaralı telefonlardan California Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Hizmetleri Bölümü'nün Şikayet Yardım Birimi'ne ulaşabilirler.

22. Yasak Olduğu Yerlerde Geçersizdir.
Bu Siteye tüm dünyadan erişilebilirse de, bu web sitesinde bahsi geçen veya atıfta bulunulan tüm hizmetler tüm coğrafi bölgelerdeki kişiler veya tüm hukuk sistemleri için geçerli değildir. Buna ek olarak, Site aracılığıyla gerçekleştirilen Müsabakalara, piyango, yarışma, çekiliş, anket veya benzeri promosyonlara herkes katılamayabilir ve varsa ödüllere hak kazanamayabilir. Bu Sitenin kullanılabilirliğini ve/veya herhangi bir kişiye, coğrafi bölgeye ya da hukuk sistemine verilen hizmeti kendi isteğimiz ve seçimimiz doğrultusunda istediğimiz zaman kısıtlama hakkını saklı tutarız.
Telif Hakkı © 2016 The Coca-Cola Company. Tüm hakları saklıdır.