Coca-cola.com.tr
Gizlilik Politikası


Merkezi ABD'de bulunan The Coca-Cola Company (“Şirket”), bu gizlilik ilkesini www.Coca-Cola.com (“Site”) için gizliliğe olan sıkı bağlılığını göstermek amacıyla oluşturmuştur. Aşağıdaki metin, The Coca-Cola Company'nin bu web sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri toplama ve yayma uygulamalarını açıklamaktadır. Site'yi kullanmadan önce bu İlke'yi okumanızı öneririz. Bu Site'yi kullanmanız bu İlke'nin bütün koşullarını kabul ettiğinizi gösterir. Bu nedenle, İlke'nin herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, lütfen Site'yi kullanmayın.GİZLİLİK BİLDİRİMİ

I. The Coca-Cola Company’nin Bilgileri Toplaması ve Kullanması

A. Kişisel Kimlik Bilgileri

Bu Site'deyken bir hesap oluşturduğunuzda, bir piyangoya katıldığınızda, bir haber grubuna kaydolduğunuzda, bir ankete katıldığınızda, müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçtiğinizde veya bu site üzerinde işlem yaptığınızda bize iletmiş olduğunuz adınız, posta adresiniz, sabit ve cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel kimlik bilgilerinizi toplarız. Kişisel bilgileriniz, isteklerinize yanıt verilmesi, işlemlerinizin yapılması, yarışmaların düzenlenmesi ve Site'nin hangi bölümleriyle ilgilendiğinizin izlenmesi, ödüllerin dağıtılması gibi yönetimsel amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için kullanılabilir. Kabul etmeyi seçerseniz, The Coca -Cola Company ve Bağlı Kuruluşlarının programları hakkında size bilgi göndermek ve zaman zaman bunların bazı reklamcılık ve stratejik ortaklarından reklam/promosyon malzemeleri göndermek amacıyla kişisel bilgilerinizi The Coca-Cola Company'nin yan kuruluşları ve Bağlı Kuruluşları (“Bağlı Kuruluşlar”) ile paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinizi, Site deneyiminizi en iyi duruma getirmek ve işlerimizin analizi ve yönetimi gibi şirket içi amaçlar için de kullanabiliriz. Belirli bilgileri veya belirli türde iletişimi kabul etmeyi seçebilirsiniz (bkz. Tercih/Seçimbölümü).

Site'nin Çocuklar tarafından Kullanımıyla ilgili Not

Bu Site çocuklara yönelik değildir ve çocukların Site aracılığıyla kişisel kimlik bilgilerini vermemesini rica ederiz.

B. Demografik Bilgiler

Doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve posta kodunuz gibi bazı demografik bilgileri de toplayabiliriz. Demografik veriler, özel etkinlikler ve reklamlar dahil olmak üzere ilginizi çekebilecek içeriği size göstermek ve posta kodunuza göre içerik görüntülemek gibi Siteyi kullanımınız için özelleştirmek üzere kullanılabilir.

Bazı durumlarda, herhangi bir kullanıcının kimliğini göstermeyen toplu bilgiler, The Coca-Cola Company'nin bağlı ve yan kuruluşları, stratejik ortaklar, ticari kurumlar ve reklam verenlerle bir araya getirilebilir ve paylaşılabilir.

C. Kişisel Olmayan Bilgilerin Pasif Olarak Toplanması

Bu sitede sıklıkla, şifrelenmiş veya şifrelenmemiş tanımlama bilgilerinin kullanılması gerekir. Tanımlama bilgileri, bir web sunucusunun kayıt tutma amacıyla kişisel bilgisayarlara aktardığı verilerdir. Tanımlama bilgileri birçok web sitesi tarafından kullanılan bir standarttır ve örneğin kişisel tercihlerinize ve güvenlik ve diğer hesap yönetimi işlevleri gibi diğer amaçlara özgü içeriği sağlamak için kullanılan ve kişisel kimlik bilgilerini izleyebilen bilgileri sağlayarak kullanıcılara belirli bir siteye erişim yapma ve kullanmada yardımcı olur.

Tanımlama bilgileri bilgisayar sistemlerinize veya dosyalarınıza zarar vermez ve yalnızca belirli bir tanımlama bilgisini sizin bilgisayarınıza aktarmış olan web sitesi, söz konusu tanımlama bilgisini okuyabilir, değiştirebilir veya silebilir. Tanımlama bilgileri kullanılarak bilgi toplanmasını istemiyorsanız, çoğu Internet tarayıcısında var olan tanımlama bilgilerini silmenizi, tanımlama bilgilerini otomatik olarak reddetmenizi veya belirli bazı tanımlama bilgilerinin bilgisayarınıza aktarılmasını red veya kabul etmeyi seçmenizi sağlayan basit yordamlar vardır. Bu işlevlerle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi almak için, lütfen Internet tarayıcınızın yönergelerine veya yardım menüsüne bakın. Ancak, tanımlama bilgilerinin reddedilmesi, Site'nin bazı bölümlerinin kullanılmasını sizin için zor veya imkansız hâle getirebilir.

Site ile bağlantılı olan bazı tanımlama bilgilerinin kullanımı Şirketin belirli programların yönetimi ve özel ziyaretçi/müşteri isteklerinin karşılanması için kullandığı bağımsız tüzel kişiliklerin kontrolü altında olabilir. Şirket, bu kurumlardan bu İlke ile izin verilmiş olan tanımlama bilgisi kullanımı kurallarına uymasını ister, ancak Şirket, bu tanımlama bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Site kullanımı ve yanıt oranlarıyla ilgili olarak toplu istatistikleri derlemek amacıyla Site, söz konusu "piksel etiketleri", "web işareti", "clear GIF" veya benzeri araçları (tümü birlikte "Piksek Etiketleri") kullanabilir. Piksel Etiketleri, Site'nin belirli sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları saymamızı, markalı hizmetler sunmamızı ve promosyon veya reklam kampanyalarının verimliliğinin belirlenmesine yardımcı olmamızı sağlar. HTML biçimli e-posta iletilerinde kullanıldığında, Piksel Etiketleri gönderene e-postanın açılıp açılmadığını ve açıldıysa ne zaman açıldığını gösterebilir.

The Coca-Cola Company ayrıca, "başvuran" bilgilerini, IP adreslerini ve çeşitli ortamsal değişkenleri toplayabilir.

  •  "Başvuran" bilgisi, Web tarayıcısından sizin kullandığınız URL'yi referans alan web sunucularımıza iletilen bilgidir.
  •  "IP adresi", size veri aktarılmasını sağlamak için ağ üzerindeki bilgisayarlar tarafından bilgisayarınızı tanımlamak için kullanılan bir sayıdır.
  •  "Ortamsal değişkenler", diğer bilgilerin yanı sıra, Internet'e erişim yaptığınız etki alanı adı, bu siteye erişim yaptığınız tarih ve zaman, kullandığınız Web tarayıcısı, işletim sistemi veya platformu, bu web sitesini ziyaret etmek üzere ayrıldığınız web sitesinin Internet adresi, sitede ziyaret ettiğiniz sayfa adları ve bu siteden sonra ziyaret ettiğiniz web sitesinin adresini içermektedir.

Bu bilgiler, web sitesi güvenliğini artırmak, kapsamlı demografik eğilimleri belirlemek, The Coca-Cola Company'ye, ilgilerinize göre içerik hazırlamada yardımcı olmak ve bu Siteyi kullanımınızı geliştirmek gibi Coca-Cola Company'nin şirket içi kullanım amaçları için toplanır. Bu bilgiler, toplu olarak ve kimlikleri açık etmeyecek bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

II. Bilgilerin Üçüncü Şahıslara Açıklanması

The Coca-Cola Company, Site aracılığıyla verdikleriniz dahil olmak üzere kişisel kimlik bilgilerini üçüncü şahıslarla aşağıda tanımlandığı şekilde paylaşabilir. Bunun, ABD dahil olmak üzere, bulunduğunuz ülkedekiyle aynı seviyede bir veri koruma sistemi olmayan dünya üzerindeki diğer ülkelere de bilgi aktarımı yapabileceğimiz anlamına geldiği unutulmamalıdır.

A. Bağlı Kuruluşlar

Site aracılığıyla vermiş olduğunuz kişisel verileriniz dahil olmak üzere, her tür bilgiyi Bölüm I(A) ile belirtilen amaçlar için yan kuruluşlarımız ve bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz. Belirli Bağlı Kuruluşların listesine http://www2.coca-cola.com/investors/form_10K_2005.html adresinden erişebilirsiniz.

B. Stratejik Ortaklar

Sitede ek özellikler sunabilmek için, bazen The Coca-Cola Company'ye ait bulunmayan veya The Coca-Cola Company'nin yan kuruluşu olmayan başka şirketlerle özel ilişkiler kurulabilir. Bu özel ilişkiler, iş ortakları, sponsorlar ve ortak siteleri (bundan böyle "ortak sayfalar" olarak adlandırılacaktır) içerebilir. Bu ortak sayfalardan birinde vermiş olduğunuz kişisel bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgiler, söz konusu üçüncü şahıslarla paylaşılacaktır. Etkinliklere katılarak veya bu ortak sayfaların birinde kişisel bilgilerinizi vererek, kişisel bilgilerinizin, söz konusu üçüncü şahıslarla paylaşılmasına onay vermiş olursunuz. Bu üçüncü şahıslar bilgileri kendi gizlilik ilkelerine uygun olarak kullanacakları için, gizlilik ilkeleri hakkında bilgi almak için ilgili Web sitelerine bakmanız gerekir.

C. Servis Sağlayıcıları

İşlerimizi ve bu Site'yi yönetmemize yardımcı olması için veya e-posta gönderme, sipariş gönderimi ve piyango yönetimi gibi yönetici etkinliklerini bizim adımıza gerçekleştirmesi için üçüncü şahıs servis sağlayıcıları ile çalışabiliriz. Bilgilerinizi söz konusu üçüncü şahıslarla bu sınırlı amaçlar doğrultusunda paylaşabiliriz. Örnek olarak, bir piyango, oyun veya ödüllü bir bağlılık programına katıldığınızda, kişisel kimlik bilgilerinizi oyun ve kurumsal yönetim aracılarımızla paylaşırız.

D. Diğer Açıklamalar

Herhangi bir kullanıcıya ait kişisel kimlik bilgileri; (i) yasalar tarafından izin verildiği durumlarda, (ii) bir mülkiyet, varlık devri veya The Coca-Cola Company'nin iflası durumlarında, (iii) kişilere ait bilgilerin, yasal bir uygulama veya bir denetim organının talebi doğrultusunda açıklanmasının gerekli olduğuna karar verdiğimiz durumlarda veya (iv) The Coca-Cola Company'nin veya bu Site kullanıcılarının çıkarlarının veya güvenliklerinin korunması gerektiği durumlarda ve diğer yasal işlemler için The Coca-Cola Company'nin dışındaki şirketlerle paylaşılabilir.

E. Kullanıcı Tarafından Oluşturulmuş İçerik İşlevleri

Bu Site, yarışmalarda ve diğer işlevlerde kullanıcıların kendi içeriklerini göndermelerine olanak tanır. Bir gönderim ile bağlantılı olarak verdiğiniz bilgilerinizin kamuya açık hale geldiğini ve kişisel bilgilerinizi, finansal veya diğer bilgilerinizi vermeden önce bunu dikkate almanız gerektiğini unutmayın. The Coca-Cola Company bu tür bilgilerin, bu Gizlilik İlkesi'ni yasaları veya kendi kişisel gizlilik ve güvenlik ilkelerinizi ihlal edilecek şekillerde kullanımını engelleyemez ve bu tür kullanımlar nedeniyle oluşacak sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.

F. Piyangolar, Yarışmalar, vb.

Site aracılığıyla çevrimiçi kayıt gerektiren piyango, yarışma, çekiliş ve benzer promosyonlar gerçekleştirebiliriz. Giriş yaptığınızda ve gerçekleşirse, piyango, yarışma, çekiliş veya benzer promosyonları kazandığınızda belirli kişisel kimlik bilgilerinizi sorarız. Bu kişisel kimlik bilgilerini piyango, yarışma, çekiliş veya promosyon için geçerli olan kurallara uygun olarak söz konusu piyango, yarışma, çekiliş veya promosyonun sponsoru olan üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz. The Coca-Cola Company veya sponsorların kişisel kimlik bilgilerinizi kullanımlarıyla ilgili ek bilgiler içerebileceklerinden Site aracılığıyla katıldığınız her piyango, yarışma, çekiliş veya promosyonun kurallarını dikkatle gözden geçirmeniz gerekir. Söz konusu kuralların kişisel kimlik bilgilerinizin kullanımıyla ilgili koşul ve hükümleri bu Gizlilik Bildirimi'yle çelişmesi durumunda, bu kuralların koşul ve hükümleri geçerli olur.

Şirketimizin gizlilik ve mahremiyete verdiği önem yalnızca Gizlilik Politikası ile sınırlı olmamakta ve kişisel verilerin korunması konusunu da kapsamaktadır. Gizlilik Politikası, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yakından ilişkili olduğundan Site’yi kullanmadan önce bu Politika’nın yanı sıra lütfen http://www.coca-colaturkiye.com adresli internet sitesinde yer alan Coca-Cola Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı da inceleyiniz.

III. BAĞLANTILAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS GİZLİLİK UYGULAMALARI

Bu Site, The Coca-Cola Company tarafından işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. THE COCA-COLA COMPANY, BAĞLI KURULUŞLAR TARAFINDAN İŞLETİLEN WEB SİTELERİ DAHİL, BU SİTELERİN GİZLİLİK UYGULAMALARINDAN VEYA İÇERİKLERİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. Bu siteleri yalnızca sizin yararlanmanız için sağlarız ve siteye bağlantıların dahil edilmesi bağlanılan sitenin The Coca-Cola Company tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür üçüncü şahıs web siteleri aracılığıyla kişisel kimlik bilgilerinizi verirseniz, işleminiz söz konusu üçüncü şahıs web sitesinde (bu sitede değil) gerçekleşecektir ve verdiğiniz kişisel kimlik bilgileri bu üçüncü şahıs tarafından toplanacak ve bu üçüncü şahısın gizlilik ilkesi tarafından kontrol edilecektir. The Coca-Cola Company, bu site üzerindeki bağlantılar aracılığıyla ziyaret ettiğiniz üçüncü şahıs Web sitelerinin gizlilik ilkelerini incelemenizi önerir.

IV. GÜVENLİK

Bu Site, denetimi altındaki kişisel kimlik bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla güvenlik önlemleri almaktadır. The Coca-Cola Company, bu Site aracılığıyla toplanan ve The Coca-Cola Company tarafından kullanılan kişisel ve hesap etkinliği bilgilerinin, kamuya erişimlerini engellemek için standartlara uyumlu güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Örnek olarak, veritabanımıza kişisel kimlik bilgileriyle yapılacak tüm erişimler, güvenlik nedenlerinden dolayı kayıt altına alınır ve söz konusu erişim yalnızca kilit görevdeki personele verilir. Belirli etkinlikler, SSL olarak adlandırılan güvenli iletişim şifreleme teknolojisi kullanılarak korunur. SSL (Secure Sockets Layer - Güvenli Yuvalar Katmanı), istemci (sizin bilgisayarınız) ile sunucu (bu Site) arasında gerçekleşen veri aktarımlarının başkaları tarafından engellenmesini ve okunmasını önlemek için uygulanan bir bilgi gizleme yöntemidir. Bütün kişisel bilgiler ve hesap etkinlikleri kullanıcı adı ve parola uygulaması ile koruma altına alınır. Bilgilerinizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için kullanıcı adınızın ve parolanızın gizliliğini korumanız gerekir.

V. TERCİH/SEÇİM

Bu site, The Coca-Cola Company'den gelen pazarlama iletişimlerini alıp almamayı seçmenize olanak tanıyabilir. Bu hizmetlerden yararlanmak istemiyorsanız, The Coca-Cola Company promosyon tekliflerini size göndermez. Ancak, tercihlerinize bakılmaksızın The Coca-Cola Company bazen yönetimsel nedenlerle size program e-postaları gönderebilir .İletişimleri almayı tercih eder ve sonra bu tercihinizi değiştirirseniz markaya özgü iletişimleri almayı kabul ettiğiniz bazı örnekler için bu tercih değişikliğiniz geçerli olmayabilir.

Ayrıca The Coca-Cola Company, gelecekteki iletişimleri almamak veya hesabınızı kapatabilmek üzere bilgilerinizi veritabanımızdan silebilmeniz için uygun yöntemler sağlamaktadır:

  • Hesap profil sayfasından isteğe bağlı seçeneklerden vazgeçebilirsiniz;
  • The Coca-Cola Company Müşteri Hizmetleri'ne, aşağıdaki e-posta adresinden erişebilirsiniz: 
    Coca-Cola.Support@na.ko.com

ya da aşağıdaki mektup adresine posta gönderebilirsiniz:

The Coca-Cola Company
Website Customer Care
P.O. Box 1734
Atlanta, GA 30301


Bu site size daha önce girmiş olduğunuzu bilgileri gözden geçirmeniz, düzeltmeniz, güncelleştirmeniz veya değiştirmeniz için birçok seçenek sunar:

  • Hesap profil sayfanızdan değişiklik ve güncelleştirmelerinizi yapabilirsiniz;
  • The Coca-Cola Company Müşteri Hizmetleri'ne, aşağıdaki e-posta adresinden erişebilirsiniz: Coca-Cola.Support@na.ko.com
  • Aşağıdaki mektup adresine posta gönderebilirsiniz:

The Coca-Cola Company
Website Customer Care
P.O. Box 1734
Atlanta, GA, ABD 30301


Değişikliklerin anında etkin olmayabileceğini unutmayın. Her durumda, değiştirilmesini istediğiniz bilgileri veya kişisel kimlik bilgilerinizin veritabanımızdan kaldırılmasını istediğinizi açıkça belirtmeniz gerekir. İsteğinizi en kısa sürede gerçekleştirmeye gayret ederiz. Kişisel kimlik bilgilerinin kaldırılmasına veya değiştirilmesine yönelik isteklere rağmen, kayıt tutma amacıyla bazı bilgileri tutmamız gerekebileceğine ve veritabanlarımızda diğer kayıtlarda kalacak ve değiştirilmeyecek bazı bilgiler olacağına dikkat edin. Ayrıca, zaman zaman bazı önemli yönetimsel amaçlarla sitenin eski kullanıcılarıyla yeniden bağlantı kurma hakkını saklı tutarız. Son olarak, bu bölüme uygun olarak istenen değişiklikleri kişisel kimlik bilgilerinizi zaten paylaşmış olduğumuz (üçüncü şahıs servis sağlayıcılarımız ve stratejik ortaklarımız dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) üçüncü şahıslara bildirme veya söz konusu kuruluşların veritabanlarından bilgileri kaldırma veya bilgilerin kaldırılmalarını sağlama sorumluluğumuz yoktur.

VI. BU GİZLİLİK İLKESİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

The Coca-Cola Company, bu Gizlilik İlkesi'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. The Coca-Cola Company'nin, bu Gizlilik İlkesi'nin maddelerinde bir değişiklik yapması durumunda, söz konusu düzenleme burada görüntülenecektir. Gizlilik İlkesi'nde yapılan herhangi bir değişiklikten sonra bu siteyi kullanmanız söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına geleceği için, bu sayfayı düzenli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz .The Coca-Cola Company'nin, bu Gizlilik Bildirimi'nin maddelerinde bir değişiklik yapması durumunda, söz konusu değişiklikle ilgili bir uyarı görüntülenecektir.

VII. TABİ OLUNAN YASA

Bu Gizlilik İlkesi, yasal hükümlerinin seçimlerine bağlı olmaksızın ABD, Georgia Eyaleti'nin yasalarına tabidir.

VIII. THE COCA-COLA COMPANY İLE BAĞLANTI KURMA

Bu Gizlilik İlkesi veya sitenin uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki yollarla bağlantı kurabilirsiniz:


The Coca-Cola Company
Website Customer Care
P.O. Box 1734
Atlanta, GA 30301

Telefon No: 800-438-2653
Coca-Cola.Support@na.ko.com